صفحه ۵۵

او سؤال کردند، اصحاب گفتند: مردی است نصرانی ! حضرت فرمودند: تا جوان و توانمند بود از او کار کشیدید و اکنون که پیر و عاجز شده است او را به حال خود رها کرده اید؟ و دستور دادند از بیت المال تأمین شود." وسائل الشیعة، کتاب الجهاد، باب 19 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث 1.

حق افراد مستضعف و مظلوم

حق انسانهایی که به خاطر استضعاف و سلطه قدرتمندان حقوق محترم آنان در جامعه تضییع شده است و توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند این است که هر کس در حد توان و قدرت خود از آنان حمایت نماید تا به حقوق خود برسند؛ و اگر کسی به تنهایی توان حمایت از آنان را ندارد، باید با هماهنگی دیگران به شکل دسته جمعی از آنان حمایت شود.

در روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که فرمودند: "هر کس صبح نماید در حالی که به امور مسلمانان اهتمام ندارد مسلمان نیست؛ و هر کس صدای کسی را بشنود که از مسلمانان یاری می‎طلبد و جوابی ندهد مسلمان نیست".کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الاهتمام بامور المسلمین، ج 2، ص 164.

حضرت امیر(ع) در آخرین وصیت خود به امام حسن و

ناوبری کتاب