صفحه ۴۳

حقوق متقابل انسانها نسبت به یکدیگر

1 - حقوق خانواده و بستگان

"ازدواج" نیاز طبیعی انسانها و سنت پیامبراکرم (ص) است؛ پس همگان مخصوصا مسئولین جامعه موظف اند موانع را از سر راه تشکیل خانواده برداشته و راههای آن را آسان نمایند؛ و خانواده ها نیز سعی کنند خود را از اسارت تشریفات و تجملات بیجا و زاید آزاد سازند؛ و ملاک انتخاب را فضیلت، تقوا، عفت، نجابت و هم کفو بودن قراردهند نه مال و ثروت و امور اعتباری دنیا.

از رسول خدا(ص) حدیثی به این مضمون نقل شده: "اگر کسی که اخلاق و دین او را می‎پسندید به خواستگاری آمد او را رد نکنید، وگرنه فتنه و فساد بزرگ زمین را فرامی گیرد".وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب 28 از ابواب "مقدمات النکاح و آدابه"، حدیث 2.

و شایسته است رهبران جامعه در این راه پیشقدم شوند تا مردم عمل آنان را الگو قرار داده و به آنان تأسی نمایند، و قهرا زمینه بسیاری از

ناوبری کتاب