صفحه ۳۲

"خداوند از ناحیه حقوق خود حقوقی را بین بندگانش قرار داد که با یکدیگر تعامل و رابطه متقابل دارند، و بعضی مستلزم بعضی دیگر خواهد بود و برخی بدون برخی دیگر ثابت نمی باشد." "ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض، فجعلها تتکافاء فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا و لایستوجب بعضها الا ببعض"؛ نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، خطبه 216.

همچنین فرمودند: "خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه ای قرار داد برای حقوق خود؛ پس هر کس اقدام به ادای حقوق بندگان خدا نمود، در نهایت می‎تواند اقدام به ادای حقوق الهی نماید." "جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عبادالله کان ذلک مؤدیا الی القیام بحقوق الله"؛ غررالحکم، حدیث 4780.

حق کرامت انسانی

حق کرامت انسانی یکی از حقوق اساسی و زیربنایی برای دیگر حقوق موضوعه بشری است.

بر همین اساس است که اسلام انسان را دارای مقام و ارزش والایی می‎داند. در تعلیمات دینی تنها انسان است که سروری موجودات زمین و آسمان برای او مطرح می‎باشد، و در قرآن تصریح شده که روح خدا در او دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم و حتی سجده فرشتگان و مقام خلیفة اللهی قرار گرفته است.

هم چنین در قرآن کریم آمده است:

ناوبری کتاب