صفحه ۳۰

4 - "حق صدقه" این است که بدانی صدقه در دنیا بلاها و امراض، و در آخرت آتش را از تو دفع خواهد نمود.

5 - "حق قربانی" این است که آن را برای خدا انجام دهی نه برای خلق خدا، و هدفی جز تحصیل رحمت خدا و نجات خود در قیامت نداشته باشی.

6 - "حق مسجد" این است که مسلمانان، به ویژه همسایه ها و مجاورینش مسجد را آباد و نمازهایشان را در آن بخوانند و آنجا را همانند خانه های خود پاک و تمیز نگه داشته و در تعمیر و آبادانی آن کمک نمایند.

امام صادق (ع) فرمودند: "کسی که به منظور بی اعتنایی به مسجد نماز جماعت را در منزل به پا کند، نمازی برای او و همراهانش نخواهد بود، مگر اینکه عذری در کار باشد." وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، باب 2 از ابواب احکام المساجد، حدیث 10.

7 - "حق زیارت برادر مؤمن"؛ طبق بعضی روایات از جمله حقوق خداوند این است که انسان برادر ایمانی خود را زیارت نماید. امام باقر(ع) فرمودند: "هنگامی که مؤمنی برای زیارت برادر مؤمن خود وارد منزل وی شود، از طرف خداوند تبارک و تعالی ندا می‎شود که: ای بنده ای که حق مرا بزرگ شمردی و سنت پیامبر مرا پیروی نمودی، اکرام تو حقی است بر من." کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب زیارة الاخوان، ج 2، ص 178، حدیث 12.

ناوبری کتاب