صفحه ۲۷

داری ! به واسطه قرآن راه تواضع و فروتنی را پیشه خود ساز تا خداوند تو را عزیز و سربلند نماید، و مبادا قرآن را وسیله فخر و مباهات خود قراردهی که ذلیل خواهی شد... به هر کس که قرآن داده شود و خیال کند به کسی از مردم چیزی بهتر از آن داده شده، همانا بزرگ شمرده آنچه را خداوند کوچک دانسته و کوچک شمرده آنچه را که خداوند بزرگ دانسته است." کافی، کتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ج 2، ص 604، حدیث 5.

ب - حق پیامبراکرم (ص) و معصومین (ع)

"نبوت" و "امامت" دو نعمت بزرگ معنوی است که خداوند بر بندگان خود منت نهاده و جهت ساختن انسان و رسیدن او به کمال انسانی قرارداده است. پیامبراکرم (ص) و معصومین (ع) نقش عظیمی در استقرار خداپرستی و توحید و عدالت و نشر فضائل انسانی و ارزشهای الهی در جامعه داشته اند؛ اگر آن بزرگواران نبودند یقینا جاهلیت ریشه دار اجازه رشد فکری و معنوی به بشریت نمی داد. آن حضرات هرکدام در مقطع حیات پربرکت خود پرچمدار هدایت و نمونه کامل انسانیت و الگوی فضیلت و کرامت و تعالی انسان در ابعاد عقیده و اخلاق و عمل و نیز الگوی همیشگی اسلام و مبین تعالیم حیات بخش قرآن بوده اند؛ از طرفی ولایت آن حضرات شرط تحقق توحید به عنوان "حصن" خدای متعال می‎باشد. از این رو آن بزرگواران

ناوبری کتاب