صفحه ۲۵

حقوق خداوند بر انسان

بالاترین حقوق حق خداوند بر انسان است؛ امام سجاد(ع) فرمود: "بالاترین حقوق خداوند بر تو حقی است که خداوند برای خود قرار داده و آن اصل و اساس سایر حقوق می‎باشد." "و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذی هو اصل الحقوق و منه تفرع"؛ تحف العقول، ص 255؛ رسالة الحقوق لعلی بن الحسین (ع)؛ و نیز مراجعه شود کتاب الخصال، ابواب الخمسین و مافوقه، ص 565، حدیث 1. پس - همان گونه که در قرآن کریم آمده - واجب است:

اولا: به وسیله تفکر و تدبر در نظام وجود، خدا را که خالق و منعم اوست بشناسد و همیشه به یاد او باشد.آل عمران (3): 191.

ثانیا: تنها او را پرستش و اطاعت کند و از هر گونه شرکی در عقیده و عمل پرهیز نماید.لقمان (31): 13.

ثالثا: شکر او را که منعم حقیقی است در هر حال به جا آورد و از کفران نعمتهای او پرهیز کند.ابراهیم (14): 7.

و شکر هرنعمتی به شناخت درست آن نعمت و استفاده صحیح و مشروع از آن می‎باشد.

ناوبری کتاب