صفحه ۱۳۵

کتابهای منتشر شده

( بسمه تعالی)

فهرست کتابهای منتشر شده فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری

کتابهای فارسی:

1 - درسهایی از نهج البلاغه (3 جلد)115000 ریال

2 - خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) 15000 ریال

3 - از آغاز تا انجام (در گفتگوی دو دانشجو)15000 ریال

4 - مبانی فقهی حکومت اسلامی (6 جلد)165000 ریال

جلد اول: دولت و حکومت 25000 ریال

جلد دوم: امامت و رهبری 25000 ریال

جلد سوم: قوای سه گانه، امر به معروف، حسبه و تعزیرات 30000 ریال

جلد چهارم: احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات (اطلاعات)25000 ریال

جلد پنجم: احتکار، سیاست خارجی، قوای نظامی و اخلاق کارگزاران

حکومت اسلامی 25000 ریال

جلد ششم: منابع مالی حکومت اسلامی (زکات، خمس و غنائم)35000 ریال

5 - رساله توضیح المسائل 15000 ریال

6 - رساله استفتائات (نایاب)

7 - احکام پزشکی 12000 ریال

8 - احکام و مناسک حج 10000 ریال

9 - معارف و احکام نوجوان 15000 ریال

10 - استفتائات مسائل ضمان 2500 ریال

ناوبری کتاب