صفحه ۱۳۲

همچنین از سفارشاتی که در روایات اسلامی در مورد کیفیت ذبح و صید حیوانات شده است می‎توان به حق حیوانات پی برد؛ از جمله: نهی از ذبح حیوان در شب،همان، کتاب الصید و الذبائح، باب 21 از ابواب الذبائح . کراهت رساندن کارد به نخاع حیوان قبل از ذبح کامل،همان، باب 6. نهی از ذبح حیوان اهلی و خانگی توسط صاحبش،همان، باب 40. نهی از قطع کردن تمام حلقوم حیوان همزمان با قطع چهار رگ اصلی،همان، باب 9، حدیث 7؛ مستدرک الوسائل، کتاب الصید و الذبائح، باب 7 از ابواب الذبائح . نهی از ذبح حیوان در حالی که حیوان دیگر به آن نگاه می‎کند،وسائل الشیعة، کتاب الصید و الذبائح، باب 7 از ابواب الذبائح . سفارش به تیز نمودن کارد و سرعت در انجام ذبح (به علت ایذاء کمتر حیوان) و نیز انجام ذبح به شکلی که حیوان کارد را نبیند،مستدرک الوسائل، کتاب الصید و الذبائح، باب 2 از ابواب الذبائح، حدیث 1 و 2 و 3. سفارش به بردن حیوان به مذبح با ملایمت و نرمش و نیز خواباندن آن با ملایمت و آب دادن به حیوان قبل از ذبح،بحارالانوار، کتاب السماء و العالم، باب التذکیة و انواعها، ج 62، ص 316، حدیث 10. نهی از ذبح حیوان آبستن و شیرده،همان، ص 329، حدیث 57. نهی از سوزاندن تمام یا بعضی از اعضای حیوان زنده،روضة المتقین، ج 9، ص 340؛ من لایحضره الفقیه، باب المناهی، ج 4، ص 5، حدیث 4968، چاپ جامعه مدرسین. نهی از سر زدن به پرندگان در شب و هنگام خواب و نیز نهی صید بچه های پرندگان قبل

ناوبری کتاب