صفحه ۱۲۳

می‎کنند، و نیز عموم آیه شریفه:

(و لا یجرمنکم شنئان قوم علی ألا تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوی ) مائده (5): 8.

"مبادا دشمنی و کینه قومی شما را به بی عدالتی [و انجام کارهای ناشایسته ] وادارد؛ عدالت را مراعات کنید که به تقوا نزدیک تر است." افرادی که در زمان جنگ به اسارت درمی آیند دارای حقوقی هستند؛ از جمله: کشتن حضرت امیر(ع) هنگام جنگ جمل فرمودند: "هیچ اسیری کشته نشود..."؛ الفقه علی المذاهب الاربعة، کتاب الحدود، مبحث البغاة و المحاربین، ج 5، ص 421. و اذیت و آزار روحی و جسمی اسیر و اجبار او بر جاسوسی جایز نیست؛ و علاوه بر آنکه حیثیت و مال او باید حفظ شود حق دارد از دیگر مزایای زندگی (غیر از آزادی) از جمله ملاقات با خانواده، امکان تحصیل و تعلیم و امکانات غذا و لباس مناسب و همچنین امکانات بهداشتی، تفریحی و ورزشی بهره ببرد. تجاوز به هر یک از حقوق اسیران علاوه بر آنکه معصیت خداوند است باید جبران شود.

اسیران حق دارند پس از اتمام جنگ آزاد شوند و دولتها باید مقدمات آزادی آنها را سریعا فراهم کنند؛ در این رابطه عمل پیامبر(ص) و عفو آن حضرت نسبت به مشرکین مکه پس از فتح آن - با آنکه در ریختن خون مسلمانان در بدر و احد و سایر جنگها دست داشتند - و نیز

ناوبری کتاب