صفحه ۱۲۲

پیامبراکرم (ص) فرمودند: "آگاه باشید هر کس به معاهدی (یعنی یکی از اقلیت های دینی که در ذمه اسلام نیست ولی با مسلمانان پیمان داد و ستد منعقد نموده است) ظلم نمود، یا نقص و ضرری به او وارد کرد، یا بیش از طاقتش به او کاری محول نمود، و یا بدون رضایتش چیزی را از او گرفت، همانا من در روز قیامت با او مخاصمه خواهم کرد." "ألا من ظلم معاهدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فاءنا حجیجه یوم القیامة"؛ سنن ابی داود، ج 2، ص 152، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب فی تعشیر اهل الذمة .

و حضرت امیر(ع) خطاب به مالک فرمودند: "قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت و محبت و لطف به آنان بکن... زیرا مردم یا هم کیشان تو هستند و یا همنوعان تو." "واشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم... فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق"؛ نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 53.

همچنین آنان حق دارند در کشور اسلامی با آزادی به آیین خود عمل نمایند؛ مشروط بر اینکه به میثاق خود با حاکمیت اسلامی عمل نموده و تظاهر به خوردن مشروبات الکلی و گوشت خوک و سایر محرمات نکنند که منافی حقوق مسلمانان است.

حق اسیران

با توجه به آیات و روایاتی که بر حرمت و کرامت ذاتی انسان دلالت

ناوبری کتاب