صفحه ۱۱۸

باشند، دولت و ملت اسلامی باید تعهد آنان را محترم شمارند و آنان نیز متقابلا باید به تعهد خود پایبند باشند. در قرآن کریم آمده است: "مگر در مورد آن دسته از مشرکین که با آنان پیمان و عهد بسته اید و آنان به پیمان خود کاملا عمل نمودند و از دشمنان شما نیز حمایت نکردند، شما نیز به عهد خود تا زمان مقرر عمل نمایید که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد." (الاالذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین)؛ توبه (9): 4.

همچنین اگر پس از این پیمان هرگونه پیمان دیگری بین آنان و مسلمانان - چون میثاقهای جهانی و بین المللی - منعقد شود باید محترم شمرده شود و یک طرفه نقض نگردد.

عموم ادله وجوب وفای به عهد و عقود شامل چنین معاهدات نیز خواهد شد؛ مانند آیه: (اوفوا بالعقود) و دیگر آیات که دلالت دارد بر اینکه عهد و پیمان امضاشده الزام آور است.مائده (5): 1، 7، 12، 13 و 14؛ نحل (16): 91؛ اسراء (17): 34؛ مؤمنون (23): 8.

آری، در صورت خیانت یک طرف معاهده و نقض پیمان، حق آن طرف ساقط می‎شود و عمل به مثل متقابلا انجام خواهد شد. در سوره انفال به همین موضوع اشاره شده است:

(و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء
ان الله لا یحب الخائنین) انفال (8): 58.

ناوبری کتاب