صفحه ۱۱۶

ب - شناخت معارف اسلامی از راه منطق و استدلال حق همه انسان ها بوده تا در اثر تفکر و اندیشه آزاد زمینه دستیابی آنان به حق، توحید و عدالت فراهم آید؛ بنابراین وظیفه همه مسلمانان است تا زمینه تعامل فکری میان خود و سایر ملل و ادیان را فراهم آورند.

در قرآن کریم آمده است که پیامبراکرم (ص) خطاب به اهل کتاب می‎فرماید: "ای اهل کتاب بیایید کلمه ای را که میان ما و شماست بپذیرید که جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نگیریم... ." آل عمران (3): 64.

همچنین در همین راستا می‎توان به سیره پیامبر در نامه نگاری به سران کشورهای غیرمسلمان چون: نجاشی حاکم حبشه، هرقل حاکم روم، مقوقس بزرگ قبط، خسرو پرویز پادشاه ایران، و هرمزان عامل وی و دیگران استشهاد نمود که خود حاکی از ایجاد زمینه گفتگو میان پیامبر(ص) و آنان است.تفصیل بیشتر بحث در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 704 تا 708 آمده است.

ج - بر امت مسلمان است تا آنجا که ممکن است به ملتهای مسلمان یا غیرمسلمانی که تحت سیطره ظلم و ستم قرارداشته و توان دفاع از خود را ندارند، کمک نموده و از ظلم و ستم رهایشان کنند. حضرت امیر(ع) در آخرین لحظات عمر خویش به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) فرمودند: "همواره دشمن ستمکار و یاور ستمدیده باشید".نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 47.

ناوبری کتاب