صفحه ۱۱۱

نصیبی از رحمت خداوند نخواهد داشت." سپس پرسید: آن حقوق به تفصیل چیست ؟ حضرت فرمودند: "ای معلی، من خیرخواه تو هستم و می‎ترسم آنها را یادگیری و عمل نکنی و حقوق را ضایع نمایی !" معلی گفت: "لا حول و لا قوة الا بالله". سپس حضرت هفت حق از حقوق ذکر شده را به تفصیل برشمردند...کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب حق المؤمن علی اخیه، ج 2، ص 169، حدیث 2.

از سوی دیگر تساوی در مراعات حقوق متقابل نیز مورد نظر اسلام قرارگرفته است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: "خیری در مصاحبت با کسی که حق تو را بر خودش مانند حق او بر تو مراعات نمی کند وجود ندارد." "لاخیر فی صحبة من لایری لک من الحق مثل ماتری له"؛ نهج الفصاحة، ص 522، حدیث 2493. و بسا از کلام حضرت امیر(ع) که فرموده اند: "هر کس حق کسی را که حق انسان را ادا نمی کند ادا نماید، همانا او را پرستیده است." "من قضی حق من لایقضی حقه فقد عبده"؛ نهج البلاغه صبحی صالح، حکمت 164. استفاده می‎شود که در صورت عدم مراعات حقی از یک طرف، حق او هم ساقط می‎شود.

حق پرده پوشی عیوب

از جمله حقوق عمومی و متقابل مسلمانها رازداری و پرده پوشی عیوب یکدیگر است. پیامبراکرم (ص) فرمودند: "ای کسانی که فقط به زبان اسلام آورده اید و هنوز ایمان خالص در قلب شما رسوخ نکرده

ناوبری کتاب