صفحه ۱۰۷

پدیده فقر و محرومیت در هر جامعه ناشی از ظلمی است که از ناحیه اغنیا و قدرتمداران بر جامعه تحمیل می‎شود و ثمره آن فقر و حتی تکدی گری برخی است؛ و خداوند در قرآن برای فقرا و محرومان سهمی را مشخص فرموده است،ذاریات (51): 19. که اگر این حق ادا می‎شد فقر و سائلی به وجود نمی آمد.

حق سالخورده

حق "سالخورده" این است که حرمت پیری او را مراعات کنی؛ پیامبراسلام (ص) در خطبه شعبانیه فرمود: "وقروا کبارکم..."؛بحارالانوار، کتاب الصوم، باب 46، ج 93، ص 357. همچنین فرمودند: "من اجلال الله اجلال ذی الشیبة المسلم" کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب اجلال الکبیر، ج 2، ص 165، حدیث 1. "احترام و تجلیل نسبت به مسلمانی پیر - زن یا مرد - در حد احترام و تجلیل از خداوند می‎باشد."

و نیز حق دارد که از علم و تجربه او که حاصل عمر اوست بهره ببری و او را بر خود مقدم داری و در معاشرت با او خصمانه برخورد نکنی؛ در راه رفتن بر او سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی؛ نادانش نشماری و اگر رفتار جاهلانه ای از او سر زد او را تحمل نمایی.برگرفته از رساله حقوق امام سجاد(ع)، ص 270، حدیث 43.

ناوبری کتاب