صفحه ۱۰۶

می‎کند حفظش نمایی. در کرامت و جوانمردی بر تو سبقت و پیشدستی نگیرد، و اگر پیشدستی نمود جبران نمایی؛ از محبتی که شایسته اوست کوتاهی نکنی، و به خیرخواهی و نصیحت او پایبند باشی؛ او را در اطاعت پروردگار و ترک گناه یاری نمایی، و در هر حال برای او رحمت باشی نه عذاب.تحف العقول، رساله حقوق امام سجاد(ع)، ص 266 و 267، حدیث 32.

حق سائل

خداوند در قرآن می‎فرماید: (و اما السائل فلا تنهر) ضحی (93): 10. "با سائل به تندی و غلظت برخورد مکن."

حق "سائل" این است که اگر می‎دانی راست می‎گوید، به اندازه قدرت حاجتش را برآورده نمایی و برایش دعاکنی و در رسیدن به خواسته اش او را کمک نمایی؛ و اگر در راستگویی او شک داری، مراقب باشی که بدبینی و شک تو در اثر وسوسه شیطان نباشد تا بخواهد تو را از انجام کار خیر و تقرب به خدای متعال محروم سازد؛ و با این حال اگر خواستی محرومش کنی، مبادا به آبرو و حیثیت او ضربه بزنی، بلکه با زبان خوش او را بازگردانی؛ و اگر بتوانی بر تمایلات نفس خود غالب شوی و با وجود وسوسه شیطان باز حاجتش را برآوری، بی گمان این نشانه عزم راسخ و قدرت روحی تو خواهد بود.تحف العقول، رساله حقوق امام سجاد(ع)، ص 270، حدیث 45.

ناوبری کتاب