صفحه ۱۰۵

لغزشهایش را نادیده بگیری؛ اگر نادانی کرد بردباری کنی، و زبان بدگویان را از او بگردانی.

پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: "کسی که با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، هرگز به من ایمان نیاورده است." وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب 88 از ابواب أحکام العشرة، حدیث 1. و نیز آن حضرت می‎فرماید: "هر کس حقوق همسایه اش را ضایع کند از ما نیست، و جبرئیل آنقدر راجع به همسایه به من سفارش نمود که پنداشتم همسایه از انسان ارث خواهد برد." همان، باب 86 از ابواب أحکام العشرة، حدیث 5.

همین تأکید بر حق همسایه در وصیتنامه حضرت امیر(ع) نیز آمده است.نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 47.

و در روایتی پیامبر(ص) به حضرت امیر(ع) فرمودند: "یا علی اکرم الجار و لو کان کافرا" جامع الاخبار، فصل 40 فی بر الوالدین، ص 83. "ای علی ! همسایه را اکرام کن هرچند کافر باشد."

حق همسفر

حق "همسفر" این است که اگر قدرت داری در احسان و اکرام از او فزونتر باشی، وگرنه برابر و در ردیف او باشی؛ همچنان که او تو را محترم می‎شمارد تو او را محترم بشماری؛ و همان گونه که حفظت

ناوبری کتاب