صفحه ۱۰۰

آشکار می‎شود، بر عالم لازم است که علمش را آشکار نماید؛ و اگر چنین نکند لعنت خدا بر اوست." کافی، کتاب فضل العلم، باب البدع، ج 1، ص 54، حدیث 2.

حق شریک

حق "شریک" آن است که شریکش در غیاب او وظیفه اش را انجام دهد و در حضور او در استفاده از مورد شرکت با او به عدالت رفتار کند؛ بدون مشورت با او تصمیم نگیرد؛ خودسر و مستبد به رأی نباشد؛ مالش را حفظ کند؛ در هیچ چیز کوچک یا بزرگ به او خیانت ننماید،برگرفته از تحف العقول رسالة الحقوق لعلی بن الحسین (ع)، ص 267، حدیث 33. که در حدیث آمده است: "دست خدا بر سر هردو شریک است تا زمانی که به یکدیگر خیانت نکنند." من لایحضره الفقیه، باب الحقوق، ج 2، ص 624، حدیث 3214، چاپ جامعه مدرسین.

حق طلبکار

حق "طلبکار" آن است که بدهکار اگر قدرت بر پرداخت دارد طلبش را بپردازد و او را سرگردان نکند؛ چرا که پیامبراکرم (ص) فرموده است: "سرگردان کردن طلبکار توسط بدهکار توانمند ظلم است." وسائل الشیعة، کتاب التجارة، باب 8 از ابواب الدین والقرض، حدیث 3. و اگر توان پرداخت طلبش را ندارد با زبان خوش رضایتش را فراهم آورد،

ناوبری کتاب