صفحه ۳۹۵

76 - "مسجد سلمان": در مدینه دو مسجد به این نام می‎باشد، یکی همان که جزو مساجد سبعه است و معروف می‎باشد؛ دومی در سمت جنوب شرقی مدینه بین منطقه عوالی و شرق قبا، انتهای خیابان علی بن ابیطالب (ع)، حوالی خیابان "مدرسة الحسین بن علی (ع)" و پمپ بنزین قرار دارد.

77 - "مستحاضه": زنی است که خون استحاضه می‎بیند.

78 - "مشربه ام ابراهیم": همان حوالی مسجد فضیخ حدود دویست متر مانده به کوچه فرعی آن مسجد قرار دارد.

"ن"

79 - "نفساء": زنی است که بعد از وضع حمل خون می‎بیند.

"و"

80 - "وطن": در بحث نماز و روزه مسافر به معنای محل سکونت می‎باشد نه به معنای کشور، ولی در بحث حج گاهی به معنای کشور نیز می‎باشد.

81 - "ورس": گیاهی است خوشبو.

82 - "وادی عقیق": نام یکی از میقاتها است. به قسمت اول آن "مسلخ" و وسط آن "غمره" و آخر آن "ذات عرق" گفته می‎شود و در فاصله «94» کیلومتری شمال شرقی مکه قرار دارد. اهل عراق و نجد و هر کس از آن راه به مکه مشرف شود از آنجا احرام می‎بندند.

83 - "وادی محسر": محلی است بین راه مشعرالحرام به منی که هم اکنون بخشی از قربانگاه در این قسمت قرار دارد.

84 - "وقوف": ماندن در محلی است.

ناوبری کتاب