صفحه ۳۹۴

63 - "مسکین": کسی است که وضع و حال او از فقیر بدتر است.

64 - "محرم": کسی است که در حال احرام است.

65 - "محل": کسی است که از احرام خارج شده.

66 - "مجزی هست": کافی و موجب سقوط تکلیف می‎باشد.

67 - "مزدلفه": نام دیگر مشعرالحرام می‎باشد.

68 - "مد طعام": تقریبا ده سیر غذای معمولی مانند گندم، آرد، برنج و غیره.

69 - "متمکن": دارای توان و قدرت.

70 - "مستجار": قسمت مقابل درب کعبه معظمه نزدیک رکن یمانی است.

71 - "مسجد شجره": یکی از میقاتهاست و در فاصله «486» کیلومتری شمال مکه و دوازده کیلومتری مدینه می‎باشد و به آن "ذوالحلیفه" نیز می‎گویند.

72 - "مسجد غدیر خم": در حدود «9» کیلومتری شرق مسجد جحفه قرار دارد و در کنار آن چشمه ای است به نام چشمه غدیر که در اطراف آن تعدادی نخل به چشم می‎خورد.

73 - "مسجد مباهله": همان محل مسجد "اجابه" کنونی است که کنار خیابان ستین در مدینه می‎باشد.

74 - "مسجد فضیخ": در جنوب شرقی مدینه انتهای خیابان علی بن ابیطالب (ع) حوالی سردخانه و خیابان کمربندی قرار دارد.

75 - "مسجد رد الشمس (مسجد فضیخ در روایات شیعه)": در جنوب مدینه، شرق مسجد قبا انتهای خیابان قربان (عبدالمحسن عبدالعزیز) می‎باشد که از بلوار طریق الهجرة گذشته و به پلی در امتداد همان خیابان می‎رسد روبروی پل، دست راست جاده، آثار آن مسجد باقی است.

ناوبری کتاب