صفحه ۳۹۰

23 - "تبرعی": کار و عمل مجانی.

24 - "تدارک": بجا آوردن مجدد عمل یا جزئی از آن که فراموش شده یا درست بجا آورده نشده.

25 - "تل سرخ": مکانی است بین راه عرفات به مشعر در حدود مشعر (کثیب احمر).

"ج"

26 - "جعرانه": نام یکی از حدود چهارگانه حرم خداست که از ناحیه شرق مکه بر سر راه طائف در فاصله سی کیلومتری شهر مکه قرار دارد.

27 - "جبل الرحمه": نام کوهی است در سرزمین عرفات.

28 - "جحفه": نام یکی از میقاتهاست که در فاصله «156» کیلومتری شمال غربی مکه واقع شده و اهل مصر و سوریه و مغرب از آنجا احرام می‎بندند.

"ح"

29 - "حجة الاسلام": بر هر شخص مستطیع واجب است حداقل یک مرتبه در عمر خود به زیارت خانه خدا برود و آن را "حجة الاسلام" می‎گویند.

30 - "حجامت": خون گرفتن از بدن به شکل خاص.

31 - "حجرالاسود": سنگ سیاهی است که در رکن شرقی کعبه معظمه نصب شده است و مبدأ شروع طواف باید از برابر آن باشد.

32 - "حجر اسماعیل (ع)": مکانی است به شکل نیم دایره با دیواری به ارتفاع یک متر و سی سانت که در جانب شمالی کعبه قرار دارد.

ناوبری کتاب