صفحه ۳۸۴

بخوابانند و طواف و سعی دهند؛ و اگر به هیچ نحو ممکن نیست که او را طواف و سعی دهند، به نیابت او طواف و سعی را بجا آورند و پس از آن خودش تقصیر کند و از احرام خارج شود.

(سؤال 230) آیا در مسافرخانه ها یا هتلهای مکه و مدینه می‎توان نماز جماعت برپا نمود؛ و آیا می‎توان در جماعت مسلمین در مساجد شرکت نمود یا نه ؟

جواب: از اقامه جماعت در مسافرخانه ها و هتلها اگر در معرض اعتراض مخالفین باشد خودداری شود. و حکم حضور و شرکت در جماعت آنها نیز در مسأله «716» مناسک ذکر شده است؛ ولی حمد و سوره را هر چند به نحو حدیث نفس بخوانند.

(سؤال 231) با توجه به سنگفرش بودن مسجدالحرام و مسجد النبی (ص) بیشتر نمازگزاران برای سجده مشکلی ندارند؛ مگر کسانی که بخواهند در مسجد اصلی و مکانهای نزدیک به آن که با قالی فرش شده است نماز بخوانند. سؤال این است که: آیا لازم است نماز را در مکانهای سنگفرش بجا آورند تا علاوه بر عمل به وظیفه از اتهامات وارده کاسته شود یا جایز است بر فرش و امثال آن سجده کنند و به مسأله تقیه عمل نمایند؟

جواب: اگر سجده کردن بر روی سنگها بر خلاف تقیه نباشد، باید بر روی سنگها سجده شود.

(سؤال 232) آیا در نماز جماعت اهل سنت، سایر شروط جماعت - مانند اتصال صفوف و عدم تقدم بر امام - باید رعایت شود؟ لازم به توضیح است گاهی امام جماعت مسجدالحرام در صحن می‎ایستد و بین صحن و سالنها فاصله می‎شود؛ و گاهی امام در سالنها می‎ایستد و مردم در صحن و حول کعبه اقتدا می‎کنند.

جواب: در فرض سؤال در صورت حضور در جماعت آنها

ناوبری کتاب