صفحه ۳۸۲

به متابعت قطعی با واقع پیدا شود، آیا این کار لازم است یا نه ؟

جواب: لازم نیست، ولی خوب است.

(سؤال 222) در عرفات و منی و مشعر و بعد از مراجعت از اماکن مزبور در صورتی که مسافت شرعی محقق نشود، وظیفه حجاجی که قبلا در مکه معظمه قصد اقامت کرده اند از نظر قصر و اتمام چیست ؟

جواب: احتیاط واجب در جمع بین قصر و اتمام است.

(سؤال 223) مقدار شب برای کسی که در مکه به جای بیتوته در منی به عبادت مشغول می‎شود چقدر است ؟ از مغرب تا طلوع فجر است یا طلوع آفتاب ؟

جواب: بیتوته و عبادت تا طلوع فجر کافی است.

(سؤال 224) آیا قرائت قرآن یا دعا یا نگاه کردن به کعبه و یا نماز خواندن در مسجدالحرام جزو عباداتی محسوب می‎شود که به واسطه آنها حاجی می‎تواند در خارج منی بیتوته نماید یا اینکه مقصود از عبادت این است که او باید طواف کعبه نماید؟

جواب: شکی نیست که قرائت قرآن و ذکر خدا و دعا و نیز خواندن نماز کفایت می‎کند و لازم نیست که منحصرا طواف نماید. اما بعید نیست گفته شود که عبادت در خصوص مورد سؤال از مجرد نگاه کردن به کعبه - بدون گفتن ذکر و دعا در آن حال - انصراف داشته باشد؛ هر چند نگاه کردن به کعبه فی نفسه از جمله عبادات شمرده شده است.

(سؤال 225) شخصی غسل مس میت بر گردنش بوده ولی بعد از اعمال حج متذکر می‎شود؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر غسل جنابت کرده باشد، غسل مس میت ساقط می‎شود و اعمالش صحیح است؛ و اگر غسل جنابت نکرده باشد در صورتی که غسل جمعه یا غسل احرام انجام داده باشد، سقوط

ناوبری کتاب