صفحه ۳۸۱

از وقوف با رفتن به آنجا خروج از مکه صدق نمی کند؟

جواب: سابقا جزو شهر مکه نبوده؛ و اما اینکه فعلا جزو آن محسوب می‎شود یا خیر، باید از اهل اطلاع تحقیق شود. و در هر حال این مقدار خروج از مکه ظاهرا مانعی ندارد.

چند مسأله متفرقه

(سؤال 218) آیا در وجوب کوچ کردن بعد از ظهر روز دوازدهم، زنها هم حکم مردان را دارند یا نه ؟ بنابراین اگر از رمی کردن در روز معذور باشند و شب دوازدهم رمی کنند، آیا می‎توانند قبل از ظهر از منی کوچ نمایند؟

جواب: اگر تا صبح در منی مانده باشند، بنابر احتیاط واجب باید بمانند و بعد از ظهر از منی خارج شوند.

(سؤال 219) اگر دیگران از رفع عذر شخص معذور مأیوس باشند، آیا لازم است برای انجام اعمال از او اذن بگیرند؟ و اگر نتواند اذن بدهد، آیا اذن معتبر است یا نه ؟

جواب: نیابت بدون استنابه معذور در صورت تمکن معذور از استنابه صحیح نیست؛ و در صورت عدم تمکن نیز مشکل است.

(سؤال 220) کسی که وظیفه او وضوی جبیره ای و تیمم است و از روی جهل بدون تیمم اعمال عمره را انجام داده است وظیفه اش چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط اعاده نماید.

(سؤال 221) فرموده اید: "اگر از طرف قاضی مکه حکم شد که فلان روز عید است و ما یقین به خلاف نداشتیم، متابعت آنان جایز است." اگر در همین فرض بتوان احتیاط کرد و وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منی را بدون مانعی انجام داد تا یقین

ناوبری کتاب