صفحه ۳۷۸

جواب: اگر از ده روز تجاوز نکند و به صفات حیض باشد محکوم به حیض است؛ و اگر تجاوز کند محکوم به استحاضه است و در این فرض اعمالی که انجام داده صحیح است.

(سؤال 206) بعضی از زنان به جهت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه شان به هم می‎خورد به طوری که گاهی در مدت طولانی مرتب خون و لک می‎بینند؛ وظیفه اینگونه زنان در حج چیست ؟

جواب: کمترین مدت حیض سه روز است؛ و اگر مجموع لکهایی که در طول ده روز می‎بینند کمتر از سه شبانه روز باشد، حکم استحاضه را دارد.

(سؤال 207) زنی که مسأله نمی دانسته بعد از پاک شدن از حیض خیال می‎کرده جنب است و لذا به نیت جنابت غسل می‎کرده و با همین حال حج انجام داده است؛ آیا حج او صحیح است ؟

جواب: اگر منظورش این بوده که برای پاک شدن از خون غسل کند و خیال می‎کرده که اسم آن غسل جنابت است، غسل و اعمال او صحیح است؛ و اگر واقعا جنب شده و غسل جنابت بجا آورده، غسل جنابت از غسل حیض مجزی است.

(سؤال 208) زنی عمره تمتع را انجام داده و بعد متوجه شده که طواف او باطل بوده است، پس از آن فهمیده که عذر زنانه دارد؛ تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر وقت به قدری نباشد که بعد از پاک شدن و اعمال عمره روز نهم به عرفات برسد، حج او مبدل به حج افراد می‎شود.

(سؤال 209) زنی که عادت وقتیه و عددیه داشته و مثلا روز هفتم ماه پاک می‎شده همان روز هفتم پاک می‎شود و غسل می‎کند و اعمال عمره اش را بجا می‎آورد ولی روز بعد لک می‎بیند و غسل

ناوبری کتاب