صفحه ۳۴۲

به محله های مختلف مکه مکرمه که محل سکونت حجاج می‎باشد و نیز تونلهایی به طرف منی احداث شده است، آیا عبور از آنها در حال احرام حکم منزل را دارد و یا موجب کفاره می‎باشد؟

جواب: طبق نظر اخیر اینجانب، جواز عبور از آنها برای محرم بعید نیست و کفاره ندارد.

(سؤال 59) کسی که بعد از عمره تمتع دیوانه شده آیا لازم است که او را برای حج محرم کنند؟

جواب: لازم نیست.

(سؤال 60) دختری در کودکی یا اوایل بلوغ جنب شده و تاکنون ازدواج نکرده است و چون نمی دانسته به واسطه فعلی که انجام شده جنب گردیده غسل جنابت را تا حال انجام نداده، هر چند غسل حیض و جمعه نموده است؛ با این حال حج نیز رفته است. اولا: آیا نماز و روزه و کلیه عبادتهایی که بعد از بلوغ تا کنون انجام داده صحیح است ؟ ثانیا: آیا هنوز محرم است و جمیع محرمات که بر محرم حرام است بر او حرام می‎باشد؟ ثالثا: با فرض محرم نبودن و فقط باطل بودن حج، با مشکلات کنونی سفر به مکه مکرمه تکلیف او چیست ؟

جواب: در فرض سؤال نمازهای او قضا دارد؛ ولی روزه هایش صحیح است. و بنابر احتیاط از احرام خارج نشده است.

(سؤال 61) ایرانیان مقیم جده مانند اعضای سفارت و کارکنان هواپیمایی هر ماه عمره بجا می‎آورند؛ آیا می‎توانند از جده با نذر یا از أدنی الحل (نزدیکترین میقات به مکه) محرم شوند یا باید حتما به مواقیت پنجگانه بروند، هر چند مشقت داشته باشد؟

جواب: صحت نذر در فرض سؤال مشکل است، و أدنی الحل مربوط به کسانی است که از مکه مکرمه قصد عمره

ناوبری کتاب