صفحه ۳۴۱

اصل به عنوان "طریق المشاة" می‎باشد و اکنون محل استراحت حجاج گردیده و در کنار آن نیز مغازه های فراوانی وجود دارد؛ البته قسمت کوچکی از آن نیز جهت رفت و آمد افرادی که جهت رمی عازم جمرات می‎شوند اختصاص داده شده است. با این خصوصیات آیا محل مذکور حکم چادر و یا بازار را دارد؟ و برای محرم عبور از آن جایز است یا نه ؟

جواب: جواز عبور از آن طریق برای محرم بعید نیست؛ اگر چه در غیر حال ناچاری احوط ترک است.

(سؤال 54) بعد از اتمام حج تمتع اگر شخص از مکه خارج شود و بخواهد مراجعت کند، آیا لازم است محرم شود یا خیر؟

جواب: اگر در ماه ذی حجه مراجعت کند واجب نیست؛ و اگر بعد از آن مراجعت کند واجب است.

(سؤال 55) هر گاه جنب یا حائض از روی عمد و عصیان وارد مسجد شجره شود و برای احرام توقف نماید و مانند دیگران محرم شود، آیا احرامش درست است یا نه ؟

جواب: اگر قصد قربت متمشی شود، ظاهرا درست است.

(سؤال 56) شخصی با احرام عمره تمتع وارد مکه شده و بعد از اعمال عمره برای حج افراد محرم شده است، آیا حج او صحیح است ؟

جواب: صحیح نیست و باید حج تمتع انجام دهد.

(سؤال 57) شخصی در حرم برای حج افراد محرم شده و بعضی از اعمال را انجام داده است، وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر نمی توانسته به میقات یا به خارج حرم برود اشکال ندارد.

(سؤال 58) اخیرا تونلهایی از اطراف مسجدالحرام

ناوبری کتاب