صفحه ۳۳۵

حج را بجا آورد.

(سؤال 30) شخص مستطیعی پیش از آنکه اسمش درآید فوت کرده ولی پسرش را نایب خود نموده بوده و پسر بااینکه خود مستطیع بوده در اسم نویسی مسامحه کرده است؛ اکنون پسر به مدینه آمده و می‎خواهد از طرف پدر محرم شود، تکلیف او چیست ؟

جواب: در فرض سؤال برای پدرش نایب بگیرد و خودش حج خود را انجام دهد.

(سؤال 31) شخص اجیر حج بلدی از قم شده و خودش ساکن اراک است، بعد از اجیر شدن به همین قصد پس از چند روزی غافل شده و برای انجام کار دیگری به قم و بعد از آن به تهران رفته که عازم مکه شود؛ آیا همان نیت قبلی برای حرکت از قم کافی است یا باید برگردد به قم ؟ و بر فرض خروج از ایران چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رفتن از قم به تهران هر چند به نحو ارتکاز برای این بوده که به تهران برود و از آنجا جهت انجام حج نیابتی حرکت کند کافی است.

(سؤال 32) نایب چند ماه قبل از حج به بلد منوب عنه می‎رود و به عنوان نیابت حج حرکت می‎کند و به وطن خودش یا محل دیگری می‎رود و در ماه ذیحجه که عازم می‎شود دیگر به بلد منوب عنه نمی رود؛ در این صورت آیا کفایت می‎کند یا نه ؟

جواب: اگر به قصد نیابت از بلد منوب عنه حرکت کند کفایت می‎کند.

(سؤال 33) آیا شرط ایمان نایب که در نیابت در ذبح شرط است در سایر اعمالی که نیابت در آنها جایز است - مثل رمی و طواف - نیز شرط می‎باشد؟

ناوبری کتاب