صفحه ۳۳۴

نایب بگیرد؟ و آیا می‎تواند پول نیابت را به دیگری بدهد که اصل حج را بجا آورد؟ و اگر اجازه از منوب عنه لازم است چنانچه بدون اجازه نیابت را به دیگری واگذار کند و او عمل را انجام دهد، حج از طرف منوب عنه واقع می‎شود یا نه ؟

جواب: حق ندارد؛ و اگر بدون اجازه مستأجر نایب بگیرد و نایب تمام اعمال عمره و حج را به نیابت منوب عنه اجیر اول انجام دهد، وقوع آن برای منوب عنه اگر زنده باشد خالی از اشکال نیست؛ زیرا عمل باید منتسب به او باشد. و اجیر اول اجرت را ضامن است.

(سؤال 27) بعضی خدمه کاروانها که به نیابت به حج آمده اند ناچارند نیمه شب از مشعر برای انجام کارهای لازم به منی بروند؛ آیا اجیر شدن و نیابت اینگونه افراد صحیح می‎باشد؟ اگر قبل از استخدام اجیر شده باشند چطور؟

جواب: مجزی نیست.

(سؤال 28) نایبی در احرام عمره تمتع بعد از اینکه وارد مکه شد شک می‎کند که نیت نیابت کرده یا نه، آیا باید به میقات برگردد و مجددا به نیابت محرم شود یا اصلا حج برای خودش حساب می‎شود و دیگر نمی تواند نایب باشد؟

جواب: اگر به عنوان نیابت رفته بوده و ارتکاز ذهنی او نیابت بوده به شک خود اعتنا نکند. ولی اگر به طور کلی غافل بوده باید به میقات برگردد.

(سؤال 29) کسی که برای خودش سالها پیش حج بجا آورده ولی بدون توقف در مشعر به منی رفته و در خارج منی سر تراشیده وبه دست غیر مؤمن قربانی کرده است، آیا می‎تواند برای دیگری نایب شود یانه ؟

جواب: نمی تواند، و بنابر احتیاط واجب باید برای خودش

ناوبری کتاب