صفحه ۳۲۸

یانه ؟ و اگر واجب است آیا بر پدر واجب است یا پسر؟

جواب: اگر در مال شریک هستند، هر کدام که با فرض تقسیم مال مستطیع باشد حج بر او واجب است؛ و اگر هیچ کدام مستطیع نباشند بر هیچ یک واجب نیست.

(سؤال 5) پدری که بعد از ثبت نام برای حج فوت کرده و اکنون دارای چند پسر است و اجازه حج تنها به یکی از پسران داده می‎شود، آیا در چنین موردی استطاعت طریقی برای کدام حاصل می‎شود؟

جواب: در مرحله اول حج پدر را اگر مستطیع بوده باید تأمین کرد؛ و در مرحله بعد برای هر کدام - هر چند با قرعه یا خریدن سهم دیگری - ممکن باشد، استطاعت حاصل می‎شود.

(سؤال 6) شخصی قبلا حج بر او مستقر نشده اما در موقع ثبت نام جهت حج تمتع مستطیع بوده و ثبت نام نموده و بعد از نظر مالی محتاج شده و نیاز به پول سپرده در بانک پیدا کرده است، آیا می‎تواند پول را پس بگیرد یا خیر؟ و چنانچه در سال اول یا سالهای بعد قرعه به نام او اصابت کند آیا فرق دارد یا نه ؟

جواب: اگر قبل از تمکن از تشرف به حج از استطاعت خارج شده باشد حج بر او واجب نیست؛ واگر مشرف شود کفایت از حجة الاسلام نمی کند.

(سؤال 7) شخصی که دارایی او قریب هفتصد و پنجاه هزار تومان - از اصل ملک و خانه ای که ارث به او رسیده - به اضافه یک باب منزل مسکونی بوده و اکنون از دنیا رفته است و دارای همسر و دو فرزند صغیر می‎باشد و معاش آنان از همین املاک مذکور تأمین می‎شود، آیا شخص متوفی مستطیع بوده است یا خیر؟ و در صورت وجوب حج آیا حج بلدی گرفته شود یا اینکه میقاتی کفایت می‎کند؟ و آیا می‎شود مخارج حج از کل ترکه

ناوبری کتاب