صفحه ۳۱۷

ذالجلال و الاکرام و الفضل و الانعام، و الایادی الجسام و انت الجواد الکریم الرؤف الرحیم اللهم اوسع علی من رزقک الحلال، و عافنی فی بدنی و دینی، و امن خوفی و اعتق رقبتی من النار، اللهم لاتمکر بی و لاتستدرجنی، و لاتخدعنی، و ادرء عنی شر فسقة الجن و الانس."

پس صورت خود را به سوی آسمان بلند کردند. از دیده های مبارکشان اشک می‎ریخت و با صدای بلند می‎فرمود:

"یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، و یا اسرع الحاسبین، و یا ارحم الراحمین، صل علی محمد و ال محمد السادة المیامین، و اسئلک اللهم حاجتی التی ان اعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی، و ان منعتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی، اسئلک فکاک رقبتی من النار، لا اله الا انت وحدک لاشریک لک ، لک الملک و لک الحمد و انت علی کل شئ قدیر یا رب یا رب".

مرحوم مجلسی (ره) در زاد المعاد دعا را تا اینجا نقل کرده؛ ولی محدث قمی (ره) پس از "یارب یارب" از اقبال سیدبن طاووس این اضافه را نیز نقل کرده است:

"الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعة طواء مقادیرک منعا عبادک العارفین بک عن السکون الی عطاء و الیاس منک فی بلاء، الهی منی ما یلیق بلؤمی و منک ما یلیق بکرمک ، الهی وصفت نفسک باللطف و الرافة لی قبل وجود ضعفی، افتمنعنی منهما بعد وجود ضعفی، الهی ان ظهرت المحاسن منی فبفضلک و لک المنة علی، و ان ظهرت المساوی منی فبعدلک و لک الحجة علی، الهی کیف تکلنی و قد تکفلت لی، و کیف اضام و انت

ناوبری کتاب