صفحه ۳۰۹

الذل فیرفده فیما صنع، فسبحانه سبحانه لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا و تفطرتا، سبحان الله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد، و لم یکن له کفوا احد، الحمدلله حمدا یعادل حمد ملائکته المقربین، و انبیائه المرسلین، و صلی الله علی خیرته محمد خاتم النبیین و آله الطیبین الطاهرین المخلصین و سلم."

پس آن حضرت شروع کردند به سؤال، و اهتمام نمودند در دعا و اشک از دیده های مبارکشان جاری بود؛ پس فرمودند:

"اللهم اجعلنی اخشاک کانی اراک ، و اسعدنی بتقویک ، و لا تشقنی بمعصیتک و خرلی فی قضائک و بارک لی فی قدرک ، حتی لا احب تعجیل ما اخرت و لا تأخیر ما عجلت، اللهم اجعل غنای فی نفسی، و الیقین فی قلبی، و الاخلاص فی عملی، و النور فی بصری، و البصیرة فی دینی، و متعنی بجوارحی، واجعل سمعی و بصری الوارثین منی، وانصرنی علی من ظلمنی، و ارنی فیه ثاری و ماربی، و اقر بذلک عینی، اللهم اکشف کربتی واستر عورتی، واغفر لی خطیئتی، و اخسا شیطانی، و فک رهانی، واجعل لی یا الهی الدرجة العلیا فی الاخرة و الاولی، اللهم لک الحمد کما خلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا، و لک الحمد کما خلقتنی فجعلتنی خلقا سویا رحمة بی، و قد کنت عن خلقی غنیا، رب بما براتنی فعدلت فطرتی، رب بما انشاتنی فاحسنت صورتی، رب بما احسنت الی و فی نفسی عافیتنی، رب

ناوبری کتاب