صفحه ۳۰۶

آمدند با گروهی از اهل بیت و فرزندان و شیعیان خود با نهایت تذلل و خشوع، پس در جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک را به سوی کعبه گردانیدند و دستها را برابر رو برداشتند مانند مسکینی که طعام طلبد و این دعا را خواندند:

"بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، و لا لعطائه مانع، و لا کصنعه صنع صانع، و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدایع، و اتقن بحکمته الصنایع، لا تخفی علیه الطلایع، و لا تضیع عنده الودایع، جازی کل صانع، و رایش کل قانع، و راحم کل ضارع، و منزل المنافع و الکتاب الجامع بالنور الساطع، و هو للدعوات سامع و للکربات دافع و للدرجات رافع، و للجبابرة قامع، فلا اله غیره و لا شئ یعدله، و لیس کمثله شئ، و هو السمیع البصیر اللطیف الخبیر، و هو علی کل شئ قدیر، اللهم انی ارغب الیک ، و اشهد بالربوبیة لک مقرا بانک ربی، و ان الیک مردی، ابتداتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، و خلقتنی من التراب ثم اسکنتنی الاصلاب، آمنا لریب المنون واختلاف الدهور و السنین، فلم ازل ظاعنا من صلب الی رحم فی تقادم من الایام الماضیة و القرون الخالیة ، لم تخرجنی لرافتک بی و لطفک لی، و احسانک الی فی دولة ائمة الکفر، الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسلک ، لکنک اخرجتنی للذی سبق لی من الهدی الذی له یسرتنی، و فیه انشاتنی، و من قبل ذلک رؤفت بی، بجمیل صنعک و سوابغ نعمک ، فابتدعت خلقی من منی یمنی، و اسکنتنی فی ظلمات ثلاث، بین لحم ودم و جلد، لم تشهدنی خلقی، و لم تجعل الی شیئا من امری، ثم اخرجتنی للذی سبق لی من الهدی الی الدنیا

ناوبری کتاب