صفحه ۳۰۵

فی جوارک مع المؤمنین.

اللهم و من ارادنی بسوء فارده، و من کادنی فکده، و اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک ، و اقربهم منزلة منک ، و اخصهم زلفة لدیک ، فانه لا ینال ذلک الا بفضلک و جدلی بجودک ، و اعطف علی بمجدک ، و احفظنی برحمتک ، واجعل لسانی بذکرک لهجا، و قلبی بحبک متیما، و من علی بحسن اجابتک ، و اقلنی عثرتی، و اغفر زلتی، فانک قضیت علی عبادک بعبادتک و امرتهم بدعائک و ضمنت لهم الاجابة ، فالیک یا رب نصبت وجهی، و الیک یا رب مددت یدی، فبعزتک استجب لی دعائی، و بلغنی منای، و لا تقطع من فضلک رجائی، واکفنی شر الجن و الانس من اعدائی.

یا سریع الرضا! اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، فانک فعال لما تشاء. یا من اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنی ! ارحم من راس ماله الرجاء و سلاحه البکاء. یا سابغ النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالما لا یعلم ! صل علی محمد و آل محمد، وافعل بی ما انت اهله، و صلی الله علی رسوله و الائمة المیامین من آله و سلم تسلیما کثیرا.

2 - دعای حضرت سید الشهداء(ع) در عرفات در عصر روز عرفه:

برای روز عرفه چندین دعای مفصل نقل شده که مشهورترین آنها دعای امام حسین (ع) است؛ محدث قمی متن دعای عرفه از مفاتیح الجنان، ص 260. فرموده: بشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت کرده اند که: پسین روز عرفه در عرفات در خدمت آن حضرت بودیم؛ پس از خیمه خود بیرون

ناوبری کتاب