صفحه ۲۸۷

فصل دهم: زیارت امین الله و زیارت وارث و دو زیارت از زیارات جامعه

1 - زیارت "امین الله"

زیارت "امین الله" که بر حسب حدیث معتبر، امام زین العابدین (ع)آن را با دعای آن نزد قبر مولی امیرالمؤمنین (ع) خواندند، و بر حسب نقل جابر از امام پنجم می‎توان آن را نزد قبور سایر ائمه (ع) نیز خواند (البته در این صورت جمله سلام بر امیرالمؤمنین از آن حذف می‎شود). و مرحوم مجلسی آن را از صحیحترین زیارتها شمرده است؛ و ما آن را از بحار به نقل از "کامل الزیارات" نقل می‎کنیم؛ بدین گونه که حضرت زین العابدین (ع) بر قبر امیرالمؤمنین (ع)ایستادند، پس گریستند و فرمودند:

"السلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمة الله و برکاته، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، و عملت بکتابه، و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله، حتی دعاک الله الی جواره، و قبضک الیه باختیاره، والزم اعدائک الحجة فی قتلهم ایاک ، مع ما لک من الحجج البالغة علی جمیع خلقه، اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدرک ، راضیة بقضائک ، مولعة بذکرک و دعائک ، محبة لصفوة اولیائک ، محبوبة فی ارضک و سمائک ، صابرة علی نزول بلائک ، شاکرة لفواضل نعمائک ، ذاکرة لسوابغ آلائک ، مشتاقة الی فرحة لقائک ، متزودة التقوی لیوم جزائک ، مستنة بسنن اولیائک ، مفارقة لاخلاق اعدائک ، مشغولة عن الدنیا بحمدک و ثنائک ."

پس صورت خود را بر قبر نهادند و فرمودند:

ناوبری کتاب