صفحه ۲۸۴

فصل نهم: زیارت سایر مساجد و مشاهد مدینه منوره

بر حسب حدیث صحیح، حضرت امام صادق (ع) فرمودند: "رفتن به هیچ یک از مشاهد (مدینه) را ترک نکن: "مسجد قبا"، زیرا مسجدی است که از روز اول بر اساس تقوی پایه گذاری شده؛ و "مشربه مادر ابراهیم" و "مسجد فضیخ" و "قبور شهدا" و "مسجد احزاب" که همان مسجد فتح است."

و نیز فرمودند: به ما خبر رسیده پیامبر زمانی که به زیارت قبور شهدا می‎رفتند می‎فرمودند:

"السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار."

و در مسجد فتح بگو:

"یا صریخ المکروبین و یا مجیب دعوة المضطرین اکشف همی و غمی و کربی کما کشفت عن نبیک همه و غمه و کربه و کفیته هول عدوه فی هذا المکان."کافی ‏560/4؛ تهذیب ‏17/6.

و در حدیث دیگر وارد شده: از امام صادق (ع) سؤال شد: ما به زیارت مسجدها که در اطراف مدینه است می‎رویم، به کدام از آنها ابتدا کنیم ؟ فرمودند: به مسجد قبا و در آن بسیار نماز بخوان، زیرا اول مسجدی است که پیامبر(ص) در آن نماز خوانده؛ پس به مشربه مادر ابراهیم برو و در آنجا نماز بخوان که آنجا محل سکونت و نماز رسول خدا(ص) بوده؛ و زمانی که از این ناحیه فارغ شدی به طرف احد برو و در مسجدی که نزدیک سنگلاخ است نماز بخوان، پس به طرف قبر حمزه برو و بر او سلام کن و سپس به طرف قبور سایر شهدا برو."کافی ‏560/4؛ تهذیب ‏17/6.

ناوبری کتاب