صفحه ۲۸۲

و اما زیارت آن حضرت:

"السلام علیک یا عم رسول الله (ص) السلام علیک یا خیر الشهداء، السلام علیک یا اسدالله و اسد رسوله، اشهد انک قد جاهدت فی الله عز و جل، وجدت بنفسک و نصحت رسول الله (ص) و کنت فیما عندالله سبحانه راغبا، بابی انت و امی، اتیتک متقربا الی رسول الله (ص) بذلک راغبا الیک فی الشفاعة ، ابتغی بزیارتک خلاص نفسی متعوذا بک من نار استحقها مثلی بما جنیت علی نفسی هاربا من ذنوبی التی احتطبتها علی ظهری، فزعا الیک رجاء رحمة ربی، اتیتک من شقة بعیدة طالبا فکاک رقبتی من النار، و قد اوقرت ظهری ذنوبی و اتیت ما اسخط ربی، و لم اجد احدا افزع الیه خیرا لی منکم اهل بیت الرحمة ، فکن لی شفیعا یوم فقری و حاجتی فقد سرت الیک محزونا، و اتیتک مکروبا، و سکبت عبرتی عندک باکیا، و صرت الیک مفردا و انت ممن امرنی الله بصلته، و حثنی علی بره، و دلنی علی فضله، و هدانی لحبه، و رغبنی فی الوفادة الیه و الهمنی طلب الحوائج عنده، انتم اهل بیت لایشقی من تولاکم، و لایخیب من اتاکم، و لایخسر من یهویکم و لایسعد من عاداکم."

پس رو به قبله بایست و دو رکعت نماز زیارت بخوان.بحارالانوار، طبع بیروت، ج 97، ص 220.

4 - زیارت سایر شهدای احد:

"السلام علی رسول الله، السلام علی نبی الله، السلام علی محمد بن عبدالله، السلام علی اهل بیته الطاهرین، السلام علیکم ایها الشهداء المؤمنون، السلام علیکم یا اهل بیت

ناوبری کتاب