صفحه ۲۷۷

فصل هفتم: زیارت ائمه بقیع (ع) هنگام وداع

1 - "السلام علیکم ائمة الهدی و رحمة الله و برکاته، استودعکم الله و اقرء علیکم السلام، آمنا بالله و بالرسول و بما جئتم به و دللتم علیه، اللهم فاکتبنا مع الشاهدین."

پس خدا را بخوان و از خدا بخواه آخرین زیارت تو نباشد.تهذیب ‏80/6؛ مصباح کفعمی، فصل 41، ص 476.

2 - زیارتی است که در "فقیه" و "تهذیب" در ذیل زیارت جامعه به عنوان وداع ذکر کرده اند و ما آن را از "فقیه" نقل می‎کنیم:

"السلام علیکم سلام مودع لا سئم و لا قال و لا مال و رحمة الله و برکاته علیکم یا اهل بیت النبوة انه حمید مجید، سلام ولی لکم غیر راغب عنکم، و لا مستبدل بکم، و لا مؤثر علیکم، و لا منحرف عنکم، و لا زاهد فی قربکم، لا جعله الله آخر العهد من زیارة قبورکم، و اتیان مشاهدکم. و السلام علیکم و حشرنی الله فی زمرتکم، و اوردنی حوضکم، و جعلنی فی حزبکم، و ارضاکم عنی و مکننی فی دولتکم، و احیانی فی رجعتکم، و ملکنی فی ایامکم، و شکر سعیی بکم، و غفر ذنبی بشفاعتکم، و اقال عثرتی بمحبتکم، و اعلی کعبی بموالاتکم، و شرفنی بطاعتکم، و اعزنی بهداکم. و جعلنی ممن انقلب مفلحا منجحا، غانما سالما، معافا غنیا فائزا برضوان الله و فضله و کفایته بافضل ما ینقلب به احد من زوارکم و موالیکم و محبیکم و شیعتکم، و رزقنی الله العود ثم العود ابدا ما ابقانی

ناوبری کتاب