صفحه ۲۷۶

و کنا عنده بفضلکم معترفین، و بتصدیقنا ایاکم مقرین. و هذا مقام من اسرف و اخطا و استکان و اقر بما جنی، و رجا بمقامه الخلاص و ان یستنقذه بکم مستنقذ الهلکی من النار، فکونوا لی شفعاء فقد وفدت الیکم اذ رغب عنکم اهل الدنیا، و اتخذوا آیات الله هزوا، و استکبروا عنها. یا من هو قائم لا یسهو و دائم لا یلهو و محیط بکل شئ. لک المن بما وفقتنی و عرفتنی بما ائتمنتنی علیه اذ صد عنه عبادک ، و جهلوا معرفتهم و استخفوا بحقهم و مالوا الی سواهم، فکانت المنة منک علی مع اقوام خصصتهم بما خصصتنی به. فلک الحمد اذ کنت عندک فی مقامی مکتوبا فلا تحرمنی ما رجوت و لا تخیبنی فیما دعوت."

پس دعا کن برای خود به آنچه دوست داری و هشت رکعت نماز در مسجدی که آنجا هست بجا آور.

نویسنده این رساله می‎گوید: این هشت رکعت نماز، عبارت است از چهار دو رکعت نماز زیارت برای چهار امام، و چون فعلا در آنجا مسجدی وجود ندارد مانعی ندارد به قصد رجاء پس از خروج از بقیع در جای دیگر خوانده شود.

3 - زیارت دوم ائمه بقیع (ع): "السلام علیکم یا خزان علم الله و حفظة سره و تراجمة وحیه، اتیتکم یا بنی رسول الله (ص) عارفا بحقکم مستبصرا بشانکم معادیا لاعدائکم، بابی انتم و امی، صلی الله علی ارواحکم و ابدانکم. اللهم انی اتولی آخرهم کما تولیت اولهم و ابرا من کل ولیجة دونهم، آمنت بالله و کفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و العزی و کل ند یدعی من دون الله."مصباح کفعمی، فصل 41، ص 475.

ناوبری کتاب