صفحه ۲۷۳

رکعت یک مرتبه "حمد" و شصت مرتبه سوره "قل هو الله"، و اگر نمی توانی در رکعت اول "حمد" و "قل هو الله" و در رکعت دوم "حمد" و "قل یا ایها الکافرون"، و پس از سلام این دعا را بخوان:

"اللهم انی اتوجه الیک بنبینا محمد(ص) و باهل بیته صلواتک علیهم. و اسئلک بحقک العظیم علیهم الذی لایعلم کنهه سواک . و اسئلک بحق من حقه عندک عظیم، و باسمائک الحسنی التی امرتنی ان ادعوک بها. و اسئلک باسمک الاعظم الذی امرت به ابراهیم ان یدعو به الطیر فاجابته. و باسمک العظیم الذی قلت للنار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم فکانت بردا. و باحب الاسماء الیک و اشرفها و اعظمها لدیک و اسرعها اجابة و انجحها طلبة ، و بما انت اهله و مستحقه و مستوجبه و اتوسل الیک و ارغب الیک و اتضرع و الح علیک . و اسئلک بکتبک التی انزلتها علی انبیائک و رسلک صلواتک علیهم من التوریة و الانجیل و الزبور و القرآن العظیم فان فیها اسمک الاعظم، و بما فیها من اسمائک العظمی، ان تصلی علی محمد و آل محمد. و ان تفرج عن آل محمد و شیعتهم و محبیهم و عنی، و تفتح ابواب السماء لدعائی و ترفعه فی علیین، و تاذن فی هذا الیوم و فی هذه الساعة بفرجی و اعطاء املی و سؤلی فی الدنیا و الاخرة . یا من لایعلم احد کیف هو و قدرته الا هو، یا من سد الهواء بالسماء، و کبس الارض علی الماء، و اختار لنفسه احسن الاسماء، یا من سمی نفسه بالاسم الذی یقضی به حاجة من یدعوه، اسئلک بحق ذلک الاسم فلا شفیع اقوی لی منه، ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تقضی لی حوائجی و تسمع بمحمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و

ناوبری کتاب