صفحه ۲۷۲

راض عمن رضیت عنه، ساخط علی من سخطت علیه، متبری ممن تبرات منه، موال لمن والیت، معاد لمن عادیت، مبغض لمن ابغضت، محب لمن احببت، و کفی بالله شهیدا و حسیبا و جازیا و مثیبا."

4 - پس بگو: "اللهم صل و سلم علی عبدک و رسولک محمد بن عبدالله خاتم النبیین، و خیر الخلائق اجمعین. و صل علی وصیه علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین و امام المسلمین و خیر الوصیین. و صل علی فاطمة بنت محمد سیدة نساء العالمین، و صل علی سیدی شباب اهل الجنة الحسن و الحسین. و صل علی زین العابدین علی بن الحسین، و صل علی محمد بن علی باقر علم النبیین، و صل علی الصادق عن الله جعفر بن محمد، و صل علی کاظم الغیظ فی الله موسی بن جعفر، و صل علی الرضا علی بن موسی، و صل علی التقی محمد بن علی، و صل علی النقی علی بن محمد، و صل علی الزکی الحسن بن علی، و صل علی الحجة القائم ابن الحسن بن علی. اللهم احی به العدل، و امت به الجور، و زین بطول بقائه الارض و اظهر به دینک و سنة نبیک حتی لایستخفی بشئ من الحق مخافة احد من الخلق واجعلنا من اعوانه و اشیاعه، و المقبولین فی زمرة اولیائه یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و اهل بیته الذین اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا."

و مخفی نماند که زیارتهای دیگری نیز برای آن حضرت ذکر شده، ولی برای اختصار به همین سه زیارت اکتفا می‎کنیم.

5 - بر حسب آنچه نقل شده از سید بن طاووس در اقبال: پس از زیارت حضرت زهرا(س) دو رکعت نماز زیارت بخوان، در هر

ناوبری کتاب