صفحه ۲۶۶

6 - پس دو رکعت نماز نزد ستون "ابی لبابه" که ستون توبه است بخوان و سپس بگو:

"بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لاتهنی بالفقر، و لاتذلنی بالدین، و لاتردنی الی الهلکة ، و اعصمنی کی اعتصم، و اصلحنی کی انصلح ، و اهدنی کی اهتدی. اللهم اعنی علی اجتهاد نفسی، و لاتعذبنی بسوء ظنی، و لاتهلکنی و انت رجائی. و انت أهل ان تغفرلی و قد أخطأت، و انت اهل ان تعفو عنی و قد اقررت، و انت اهل ان تقیل و قد عثرت، و انت اهل ان تحسن و قد اسأت، و انت اهل التقوی و المغفرة فوفقنی لما تحب و ترضی و یسر لی الیسیر و جنبنی کل عسیر. اللهم اغننی بالحلال من الحرام، و بالطاعات عن المعاصی، و بالغنی عن الفقر و بالجنة عن النار، و بالابرار عن الفجار. یا من لیس کمثله شئ و هو السمیع البصیر و انت علی کل شئ قدیر."بحارالانوار، طبع بیروت، ج 97، ص 164.

7 - و در مقام جبرئیل (ع) این دعا نیز وارد شده است:

"یا جواد یا کریم، یا قریب غیر بعید، اسالک بانک انت الله لیس کمثلک شئ ان تعصمنی من المهالک ، و ان تسلمنی من آفات الدنیا و الاخرة و وعثاء السفر و سوء المنقلب، و ان تردنی سالما الی وطنی بعد حج مقبول و سعی مشکور و عمل متقبل، و لاتجعله آخر العهد من حرمک و حرم نبیک صلی الله علیه و آله."بحارالانوار، طبع بیروت، ج 97، ص 159.

ناوبری کتاب