صفحه ۲۶۲

به، و عظمت حرمته و اظهرت جلالته، و اوجبت علی عبادک التبرک بالصلاة و الدعاء فیه. و قد اقمتنی فیه بلا حول و لا قوة کان منی فی ذلک الا برحمتک . اللهم و کما ان حبیبک لا یتقدمه فی الفضل خلیلک فاجعل استجابة الدعاء فی مقام حبیبک افضل ما جعلته فی مقام خلیلک . اللهم انی اسالک فی هذا المقام الطاهر ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تعیذنی من النار و تمن علی بالجنة و ترحم موقفی و تغفر زلتی و تزکی عملی و توسع لی فی رزقی و تدیم عافیتی و رشدی و تسبغ نعمتک علی، و تحفظنی فی اهلی و مالی، و تحرسنی من کل متعد علی و ظالم لی، و تطیل عمری و توفقنی لما یرضیک عنی، و تعصمنی عما یسخطک علی. اللهم انی اتوسل الیک بنبیک و اهل بیته حججک علی خلقک و آیاتک فی ارضک ان تستجیب لی دعائی و تبلغنی فی الدین و الدنیا املی و رجائی. یا سیدی و مولای قد سالتک فلاتخیبنی، و رجوت فضلک فلاتحرمنی، فانا الفقیر الی رحمتک الذی لیس لی غیر احسانک و تفضلک ، فاسالک ان تحرم شعری و بشری علی النار. و تؤتینی من الخیر ما علمت منه و ما لم اعلم، و ادفع عنی و عن ولدی و اخوانی و اخواتی من الشر ما علمت منه و ما لم اعلم. اللهم اغفرلی و لوالدی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات انک علی کل شئ قدیر."

3 - پس نزد منبر برو و آن را با دست خود مسح کن، و دو قبه انار شکل پایین آن را بگیر و بر صورت و چشمان خود بمال و کلمات فرج را بخوان:

"لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع و ما

ناوبری کتاب