صفحه ۲۵۷

در کنار ستون رو به قبله می‎ایستی در حالی که شانه چپت به طرف قبر باشد و شانه راستت به طرف منبر و می‎گویی:

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و اشهد انک رسول الله، و اشهد انک محمد بن عبدالله، و اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک ، و جاهدت فی سبیل الله، و عبدت الله (مخلصا) حتی أتاک الیقین بالحکمة و الموعظة الحسنة ، و ادیت الذی علیک من الحق. و انک قد رؤفت بالمؤمنین و غلظت علی الکافرین، فبلغ الله بک افضل شرف محل المکرمین. الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک و الضلالة . اللهم فاجعل صلواتک و صلوات ملائکتک المقربین و عبادک الصالحین و انبیائک المرسلین و اهل السموات و الأرضین، و من سبح لک یا رب العالمین من الاولین و الاخرین، علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و امینک و نجیک و حبیبک و صفیک و خاصتک و صفوتک و خیرتک من خلقک . اللهم اعطه الدرجة و الوسیلة من الجنة و ابعثه مقاما محمودا یغبطه به الاولون و الاخرون. اللهم انک قلت: "و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما." و انی اتیت نبیک مستغفرا تائبا من ذنوبی، و انی اتوجه بک الی الله ربی و ربک لیغفرلی ذنوبی."

و اگر حاجتی داری قبر آن حضرت را در پشت شانه های خود قرار بده و رو به قبله کن و حاجت خود را طلب کن که انشاء الله برآورده می‎شود.کافی ‏550/4؛ تهذیب ‏5/6؛ فقیه ‏565/2.

ناوبری کتاب