صفحه ۲۵۴

نمازها و زیارتهای وارده، چنانچه نمازهای قضای قطعی یا احتمالی بر عهده دارند در گوشه های آن مکان شریف آنها را بجا آورند و خود را برئ الذمه نمایند. و احیانا هنگام شکستن دل در حق خود و خویشان و یاران و همه مؤمنین و مسلمین گرفتار ایادی شیاطین و طواغیت زمان دعا کنند.

ضمنا یادآور می‎شود که بر حسب احادیث معتبره: "مکه حرم خداست و مدینه حرم پیامبر خداست و صید در مدینه و قطع درختان و گیاهان (خودروی) آن همچون صید و قطع درختان و گیاهان حرم خدا نارواست." و هر چند بنابر اقوی این احادیث حمل بر کراهت شدیده می‎شود، ولی احوط اجتناب است؛ و این احتیاط نسبت به صید بین دو "حره" یعنی دو رشته سنگلاخ ممتد که شهر مدینه بین آنها واقع شده ترک نشود، و بخصوص نسبت به زوار محترم که بر رسول الله (ص)وارد شده و مهمان آن حضرت می‎باشند.

فصل دوم:در زیارت رسول خدا(ص) و کیفیت آن

1 - نقل است از آن حضرت که فرمودند: "هر کس به زیارت من آید، در روز قیامت شفیع او خواهم بود."

و فرمودند: "هر کس مرا در حیات من یا پس از مرگ زیارت کند خدا را زیارت کرده است."

و فرمودند: "هر کس مرا در حیات من یا پس از مرگ زیارت کند در روز قیامت در جوار من خواهد بود."

و به امام حسین (ع) فرمودند: "کسی که مرا در حیات من یا پس از مرگ، یا پدر تو را یا برادر تو را و یا تو را زیارت کند بر من است که در روز قیامت او را زیارت کنم و از گناهانش خلاصش نمایم."

ناوبری کتاب