صفحه ۲۳۶

انت الضار النافع."

8 - یک طواف به عنوان طواف وداع با نماز آن بجا آورد و در صورت امکان در هر شوطی حجرالاسود و رکن یمانی را استلام نماید. و سپس نزد مستجار برود و کارهایی را که در مستحبات طواف گفته شد انجام دهد؛مستحبات طواف در مسأله «441» بیان شده است. و آنچه می‎خواهد دعا کند. پس از آن حجرالاسود را استلام نماید، و شکم خود را به خانه خدا بچسباند. یک دست بر حجرالاسود و دست دیگر را به طرف درب خانه کعبه بگذارد، و حمد و ثنای خدا گوید و صلوات بفرستد، پس بگوید:

"اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و امینک و حبیبک و نجیک (و نجیبک خ د) و خیرتک من خلقک . اللهم کما بلغ رسالاتک و جاهد فی سبیلک و صدع بامرک و اوذی فی جنبک و عبدک حتی اتاه الیقین. اللهم اقلبنی مفلحا منجحا مستجابا لی بافضل ما یرجع به احد من وفدک من المغفرة و البرکة و الرحمة و الرضوان و العافیة . اللهم ان امتنی فاغفر لی، و ان احییتنی فارزقنیه من قابل. اللهم لا تجعله آخر العهد من بیتک ." تا آخر دعا.کافی ‏531/4.

پس به طرف زمزم رود و از آب زمزم بنوشد؛ و در حال خارج شدن از مسجدالحرام بگوید: "آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، الی ربنا راغبون، الی الله راجعون ان شاء الله."

و درب مسجدالحرام یک سجده طولانی بجا آورده، و از درب حناطین "درب حناطین" در مقابل رکن شامی بوده است. خارج شود.

9 - از خدا بخواهد که به او توفیق بازگشتن به مکه معظمه را

ناوبری کتاب