صفحه ۲۳۴

کردن به کعبه عبادت است. و از برای خدا در اطراف کعبه صد و بیست درجه رحمت است؛ بیست درجه آن مخصوص نگاه کنندگان به کعبه است.

3 - آشامیدن از آب زمزم که شفای دردهاست و مستحب است در آن حال بگوید: "اللهم اجعله علما نافعا، و رزقا واسعا، و شفاء من کل داء و سقم." و بگوید: "بسم الله، الحمد لله، الشکر لله."

4 - در هر شبانه روز ده طواف کامل بجا آورد: سه طواف اول شب، سه طواف آخر شب، دو طواف در صبح و دو طواف بعد از ظهر؛ و چنانکه نقل شده رسول خدا(ص) آنها را این چنین انجام می‎دادند.

5 - سیصد و شصت طواف کامل به عدد ایام سال بجا آورد؛ و اگر نمی تواند سیصد و شصت شوط بجا آورد، و در نتیجه در آخر آنها چهار شوط اضافه کند تا پنجاه و دو طواف شود؛ و اگر نمی تواند به اندازه توان خود طواف کند. و برای هر طواف دو رکعت نماز طواف بخواند.

6 - هر چه می‎تواند به نیابت رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) و گذشتگان و غائبین از صلحا و مؤمنین و خویشان و دوستان خود طواف کند؛ و می‎تواند یک طواف به نیابت چند نفر بجا آورد. و بر حسب روایت وارده شخصی از حضرت موسی بن جعفر(ع) پرسید من زمانی که عازم مکه می‎شوم بسا کسی از من می‎خواهد به جای او طواف بجا آورم و من فراموش می‎کنم و نمی دانم در جواب آنان چه گویم؛ آن حضرت فرمود:

"پس از انجام اعمال خود یک طواف و دو رکعت نماز بجا آور و بگو: خدایا این طواف و نماز را به نیابت پدر و مادر و همسر و اولاد و یاران و همشهریان خود بجا می‎آورم؛ و در این صورت به

ناوبری کتاب