صفحه ۲۲۸

مستحبات منی در ایام تشریق

(مسأله 683) در ایام تشریق در منی چند چیز مستحب است:

1 - در منی بماند و برای هیچ کاری حتی طواف مستحب از منی بیرون نرود؛ ولی اگر طواف و سعی واجب را در روز عید بجا نیاورده خوب است در روز یازدهم برای انجام آنها به مکه برود.

2 - در منی بعد از پانزده نماز و در جاهای دیگر بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید است تکبیراتی را که وارد شده بگوید. و بعضی از علما واجب دانسته اند؛ و احوط عدم ترک است؛ هر چند اقوی و مشهور استحباب آنهاست. و بهتر است بدین کیفیت بگوید:

"الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا، الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، و الحمدلله علی ما ابلانا."

3 - تا زمانی که در منی اقامت دارد نمازهای واجب و مستحب خود را در مسجد خیف بجا آورد.

در حدیث صحیح وارد شده که هزار پیغمبر در آن مسجد نماز خوانده اند و پیامبراکرم (ص) در نزد مناره آن نماز می‎خوانده اند.

و در حدیث دیگر وارد شده: "هر کس در مسجد خیف پیش از اینکه از منی خارج شود صد رکعت نماز بخواند با عبادت هفتاد سال برابر است؛ و هر کس در آن صد مرتبه: "سبحان الله" بگوید ثواب آزاد کردن بنده برای او نوشته می‎شود؛ و هر کس صد مرتبه: "لا اله الا الله" بگوید با ثواب احیای نفس برابر است؛ و هر کس صد مرتبه: "الحمدلله" بگوید با ثواب خراج عراقین که در

ناوبری کتاب