صفحه ۲۲

فی امان الله تعالی و کنفه و ستره و کلائه من متابعة مرادک بدخول الحرم. و زر البیت متحققا (متحففا) لتعظیم صاحبه و معرفة جلاله و سلطانه. و استلم الحجر رضی بقسمته و خضوعا لعظمته، و ودع ما سواه بطواف الوداع."

"هنگام تراشیدن سر در روز عید قربان کوشش کن عیبهای ظاهری و باطنی خود را بر طرف نمایی.

و پس از اعمال عرفات و مشعر و منی به مکه که کانون حرم خداست بازگرد؛ و خود را در امان و حفظ و حراست خدا قرار بده تا بدین وسیله از پیروی هوی و هوسها محفوظ باشی. خانه خدا را با حالت تعظیم و شناخت کامل از جلال و قدرت او زیارت کن؛ و با استلام و لمس حجر الاسود (که نشانه بیعت با خداست) رضایت خود را از قسمت الهی و خضوع خود را در برابر عظمت خدا نشان بده. و به وسیله طواف وداع، با غیر خدا وداع نما."

"و صف روحک و سرک للقاء الله تعالی یوم تلقاه بوقوفک علی الصفا، و کن ذا مروة من الله بفناء اوصافک عند المروة . و استقم علی شروط حجک و وفاء عهدک الذی عاهدت ربک و اوجبته له الی یوم القیامة ."

"و در وقوف بر کوه صفا روح و باطن خود را صاف و پاکیزه کن تا در روز لقاء خدا از هر جهت پاک باشی. و چون به کوه مروه رسیدی با مردانگی دریافت شده از ناحیه خدا شخصیت و کمالات خود را در برابر خدا محو و فانی ببین و خود را در مقام فقر و فناء محض بنگر. و کوشش نما بر تعهدات خود که با خدای خودت در یکایک اعمال حج داشته ای، ثابت و پایدار باشی تا روز قیامت."

"و اعلم بان الله تعالی لم یفترض الحج و لم یخصه من جمیع الطاعات الا بالاضافة الی نفسه بقوله تعالی: "ولله علی الناس حج البیت من

ناوبری کتاب