صفحه ۱۹۳

نافله مغرب را بعد از نماز عشا بخواند. ولی اگر تا قبل از نصف شب نتوانست به مشعر برسد نماز مغرب و عشا را بین راه بخواند و تانصف شب تأخیر نیندازد.

4 - در وسط وادی، طرف راست راه پیاده شود؛ و برای "صروره" یعنی کسی که نخستین بار است به حج آمده مستحب است در مشعر الحرام قدم گذارد.

5 - هر چه می‎تواند شب را به شب زنده داری و دعا به سر برد و بگوید:

"اللهم هذه جمع، اللهم انی اسالک ان تجمع لی فیها جوامع الخیر. اللهم لا تؤیسنی من الخیر الذی سالتک ان تجمعه لی فی قلبی و اطلب الیک ان تعرفنی ما عرفت اولیائک فی منزلی هذا و ان تقینی جوامع الشر."

6 - بعد از نماز صبح با طهارت حمد و ثنای خدا گوید؛ و آنچه می‎تواند نعمتهای او را به یاد آورد؛ و بر پیامبراکرم (ص) و آل او صلوات بفرستد؛ و این دعا را بخواند:

"اللهم رب المشعر الحرام فک رقبتی من النار و اوسع علی من رزقک الحلال، و ادرا عنی شر فسقة الجن و الانس. اللهم انت خیر مطلوب الیه و خیر مدعو و خیر مسئول، ولکل وافد جائزة فاجعل جائزتی فی موطنی هذا ان تقیلنی عثرتی و تقبل معذرتی و ان تجاوز عن خطیئتی ثم اجعل التقوی من الدنیا زادی."

7 - وقوف در مشعر را با غسل شروع نماید.

8 - در حال وقوف برای خود و پدر و مادر و اولاد و اهل و مال و برادران و خواهران مؤمن خود دعا کند؛ زیرا مکان، مکان شریفی است. و هنگام طلوع آفتاب هفت مرتبه به گناهان خود

ناوبری کتاب