صفحه ۱۹

توبه خالص از همه گناهانت غسل کن. و لباس صدق و صفا، خضوع و خشوع را بپوش و محرم شو (احرام ببند) از آنچه تو را از یاد خدا باز می‎دارد و بین تو و بندگی او مانع می‎شود. (تا هنگامی که انسان گرفتار تعلقات مادی و تمایلات نفسانی است نمی تواند در مسیر عالم ملکوت سیر کند؛ باید نخست صفحه دل را از ما سوی الله پاک کند تا زمینه تجلی نور الهی فراهم گردد.)

سپس لبیک بگو، بدین معنا که دعوت خدا را با دل صاف و با نیت پاک و خالص اجابت کن؛ در حالی که به ریسمان محکم الهی چنگ زده و از ما سوی الله بریده باشی."

(و بر این اساس در حال احرام، آنچه شائبه تعلق و وابستگی به ظواهر طبیعت و زیباییهای آن دارد تحریم شده است؛ و احرام کامل هنگامی حاصل می‎شود که گذشته از جسم و بدن، روح و دل و فکر و اراده انسان نیز محرم شوند و جز در مسیر رضای خدا سیر نکنند.)

"و طف بقلبک مع الملائکة حول العرش کطوافک مع المسلمین بنفسک حول البیت." "در حال طواف باید علاوه بر طواف در اطراف کعبه که کانون توحید است، دل تو نیز هماهنگ با ملائکه در حریم عرش خدا طواف کند."

(مبادا چنین باشی که فقط بدنت دور خانه کعبه بچرخد؛ ولی فکر و اراده و تمایلاتت و انگیزه ها و اعمالت بر محور غیر خدا تنظیم شده باشد. بر حسب ظاهر با نام خدا و یاد خدا بر گرد خانه خدا بگردی؛ ولی در زیر این پوشش، شرک و ریا و نفاق و خدعه و حب مال و جاه و مقام بر قلب و درونت حاکم باشد.)

"و هرول هرولة فرا (هربا) من هواک و تبریا من جمیع حولک و قوتک . و اخرج من غفلتک و زلاتک بخروجک الی منی، و لا تمن ما لا یحل لک و لا تستحقه. و اعترف بالخطایا بعرفات و جدد عهدک عند

ناوبری کتاب